Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z wielofunkcyjnego boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Kielcach

 

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 i 1378);
 • Statutu ZS nr 2 w Kielcach;
 • Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko - Orlik 2012” przy ZS nr 2 w Kielcach

zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2021 r. wprowadza się uaktualniony Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko - Orlik 2012” przy ZS nr 2 w Kielcach.

 § 2

 1. Z dniem 1 czerwca 2021 r. wprowadza się odpłatność z tytułu wynajmu boiska Orlik 2012:
 • stawka dzienna 20zł+VAT23%/godz. 60 min. - rozpoczęcie zajęć przed 19.00; skierowana głównie do klubów i  stowarzyszeń, które pobierają od swoich członków opłaty, składki i inne formy pieniężne;
 • stawka wieczorna 30zł+VAT23%/godz. 60 min. - rozpoczęcie zajęć od 19.00;

w szczególności dla osób pełnoletnich, grup środowiskowych, przeważnie posiadających dochody i korzystających z boiska w porze wieczornej;

 1. Zwolnienia z opłat stosuje się w przypadkach:
 • grup szkolnych zorganizowanych oraz  dzieci i młodzieży placówek kulturalno-oświatowych Miasta Kielce w ramach zajęć lekcyjnych, SKS, innych form sportowych bądź rekreacyjnych w dni powszednie  w godz. 8.00-16.00;
 • organizacji przez instytucje tzw. non profit okazjonalnych imprez charytatywnych, z których dochód w całości jest przeznaczany na tzw. cele społeczne;
 • JST organizujących spotkania czy imprezy propagujące sport czy zdrowy styl życia;
 • okazjonalnych zajęć dzieci i młodzieży wraz z pełnoletnim opiekunem oraz spotkań rodzinnych, szczególnie w okresie wakacyjnym;
 • decyzji Prezydenta Miasta Kielce lub osoby przez niego upoważnionej.
 1. Osoby i podmioty wynajmujące boisko Orlik 2012 za odpłatnością są zobowiązane do:
 • złożenie stosownego podania o wynajem boiska;
 • podpisania stosownej umowy, której wzór jest dostępny w sekretariacie ZS nr 2 w Kielcach.
 1. Osoby i podmioty zwolnione z opłat są zobowiązane do składania stosownego podania o wynajem boiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 czerwca  2021 r.

 

Dyrektor ZS nr 2 w Kielcach

Ryszard Mańko

Odsłony: 93