Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Kolejna rekrutacja w ramach projektu

Uczniów Technikum nr 11 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 zapraszamy do udziału w kolejnej rekrutacji do projektu „Profesjonalne kadry”  - przypominamy zasady udziału w projekcie. Rekrutacja będzie trwać od 15 -30 września 2021:

Do pobrania: Regulamin Projektu

Formularz rekrutacyjny - pobierz

 

 

Pracownia rejestracji i obróbki obrazu

Miło na zaprezentować efekt przemian jakie zachodzą w naszej szkole. Z łezką w oku pożegnaliśmy stolarzy i przywitaliśmy fotografów i grafików. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych dzięki pracy i zaangażowaniu dyrekcji szkoły dnia 1 września oddaliśmy do użytku pracownię rejestracji i obróbki obrazu. Dzięki naszej Pani Architekt oraz naszym niezmordowanym budowlańcom – Panu Krzysztofowi Pokrzepie i Panu Rafałowi Sołtysowi - powstał projekt przebudowy dawnej stolarni.

Pracownia „Atelier Stolarnia” powstała w ramach projektu „Profesjonalne kadry” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, działanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne-ZIT.

Panu Adamowi Przęzakowi dziękujemy za bezcenną dokumentację fotograficzną.

 

 

Prace uczestników projektu

Wykonane w ramach szkoleń zawodowych Adobe Premiere Pro oraz Adobe AfterEffecct:

 

 

Poszukiwani pracodawcy - staże zawodowe

Staże w ramach projektu „Profesjonalne kadry” - Poszukiwani pracodawcy.

 

Ogłoszenie - pobierz

 

 

Regulamin staży

Regulamin stażu - pobierz

Regulamin projektu

Regulamin projektu: „Profesjonalne Kadry”

 

Projekt pod nazwą: „Profesjonalne Kadry”

W dniu 28 września 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.:  „Profesjonalne kadry”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Kielcach dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego. Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne-ZIT.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w obrębie Zespołu – tj. Branżowej Szkoły 1 stopnia nr 6 oraz Technikum nr 11. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 120 uczniów a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz doposażenie Zespołu nowoczesne pracownie.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia  2022 r. Wartość projektu to kwota  1 274 166 zł.

Tytuł projektu

PROFESJONALNE KADRY

Numer Projektu

RPSW.08.05.04-26-0011/20

Nazwa Beneficjenta

Zespół Szkół nr 2 w Kielcach

Numer i nazwa Priorytetu

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Numer i nazwa Poddziałania

RPSW.08.05.04 Kształcenie ustawiczne-ZIT (projekty konkursowe)