Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Umowy ze stypendystami podpisane

Szkolny program stypendialny "PER ASPERA AD ASTRA" skierowany jest na pomoc uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wynik w sporcie i nauce.

10 stycznia 2017 roku podpisano umowy ze stypendystami, którzy zostali wyłonieni w drodze konkursu. Najlepsi otrzymali sześciomiesięczne stypendia w wysokości od 200 do 300 zł na miesiąc.

Komisja stypendialna w składzie:

Ks. Rektor Jan Oleszko, Bernard Antos - Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego
w Urzędzie Marszałkowskim, Wojciech Sieradzan - przedstawiciel lokalnego biznesu, Agnieszka Żak, Agnieszka Piotrowska

przyznała stypendia następującym uczniom:

 

Mreńca Dominik

 

Pawlik Sebastian

 

Więckowski Patryk

 

Dyk Wojciech

 

Wojsa Hubert

 

Jakubiec Piotr

 

Stós Mateusz

 

Orzeł Krzysztof

 

Sobczyk Julia

PRZYZNANO STYPENDIA

W DNIU 20 GRUDNIA 2016 ROKU ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI STYPEDNIALNEJ PROGRAMU STPENDIALNEGO PER ASPERA AD ASTRA STOWARZYSZENIE PRO – PATRE W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO.

W WYNIKU OBRAD PRZYZNANO STYPENDIA NASTĘPUJĄCYM OSOBĄ:

SPORTOWE

 

Mreńca Dominik

 

Pawlik Sebastian

 

Więckowski Patryk

 

Dyk Wojciech

 

Wojsa Hubert

 

Jakubiec Piotr

 

Stós Mateusz

 

Orzeł Krzysztof

 

Sobczyk Julia

 

 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy na spotkanie organizacyjne przed podpisaniem umowy stypendialnej, które odbędzie się w dniu 03 stycznia 2016 r. o godz. 11.40 w świetlicy szkolnej.

                                                                          

                                                                                     Członkowie Komisji

Stypendia przyznane

W DNIU 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI STYPEDNIALNEJ PROGRAMU STPENDIALNEGO PER ASPERA AD ASTRA STOWARZYSZENIE PRO – PATRE W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO I NAUKOWEGO.

W WYNIKU OBRAD USTALONO LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STYPENDIA:

SPORTOWE

 

 

1.

Duluk

Grzegorz

 

2.

Gałązka

Dominik

 

3.

Giser

Paulina

 

4.

Gontarewicz

Jakub

 

5.

Grabowski

Michał

 

6.

Hajduk

Wiktria

 

7.

Kroć

Michał

 

8.

Piwowarski

Adrian

 

9.

Pytlos

Mateusz

 

10.

Więckowski

Patryk

 

11.

Ziemnicki

Jacek

 

NAUKOWE

 

 

1.

Zielińska

Marlena

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy na spotkanie organizacyjne przed podpisaniem umowy stypendialnej, które odbędzie się w dniu 01 października 2015 r. o godz. 11.40 w sali nr 9.

Podkategorie