Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego

 

KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

v piłka siatkowa

 

v piłka ręczna

 

 

Przy szkole działa UKS SMS Wybicki Kielce

 • poszerzony program nauczania z przedmiotów:
  biologia, chemia, język obcy,
 • 16 godzin tygodniowo zajęć sportowych,
 • możliwość korzystania z dwóch hal sportowych, boiska Orlik, siłowni oraz sali fitness,
 • opieka psychologa sportowego, pedagoga szkolnego masażysty, fizjoterapeuty, pielęgniarki, stomatologa,
 • szkoła uczestniczy w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Warunkiem przyjęcia jest pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego!!!

 

 

Test sprawnościowy obejmuje:

Piłka ręczna

 1. moc nóg: wyskok dosiężny (punktacja wg Test sprawności wszechstronnej INKF),
 2. szybkość: bieg na 30 m z elektronicznym pomiarem czasu (punktacja wg Test sprawności ukierunkowanej – J. Noszczaka),
 3. wytrzymałość szybkościowa: bieg na 300 m (punktacja wg Test sprawności ukierunkowanej -J. Noszczaka),
 4. siła: ugięcie ramion w podporze przodem (punktacja wg Test sprawności wszechstronnej – INKF),
 5. koordynacja ruchowa: bieg ,,po kopercie – zygzakiem” (punktacja wg Test sprawności wszechstronnej – INKF),
 6. testy pozycyjne dla bramkarza i zawodników.

 

Piłka siatkowa

 1. Pomiar wzrostu
 2. Testy sprawności fizycznej:
 3. moc nóg: wyskok dosiężny,
 4. siła: rzut piłką lekarską – 2kg,
 5. koordynacja ruchowa: bieg ,,po kopercie”.
 6. Testy techniczne:
 7. odbicie oburącz górne,
 8. odbicie oburącz dolne,
 9. odbicie na przemian oburącz górne i dolne.

 

 

KLASA  HUMANISTYCZNA

 • poszerzony program nauczania z przedmiotów: j. polski, historia, język angielski,
 • przygotowanie do studiów polonistycznych, historycznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz na kierunki artystyczne a także politologia, socjologia, kulturoznawstwo,
 • współpraca z wydziałem humanistycznym UJK Kielcach oraz Ośrodkiem Kultury Ziemowit,
 • liczne wycieczki edukacyjne (teatr, kino filharmonia, sesje naukowe etc.), dostęp do zbiorów mediateki szkolnej i kina szkolnego.

 

        KLASA MUNDUROWA - PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • poszerzony program nauczania z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy,
 • przygotowanie do studiów prawniczych, administracji publicznej, służb mundurowych,
 • współpraca z WSEPiNM w Kielcach, Wojewódzką Komendą Policji w Kielcach, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Kielcach, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
 • zajęcia z samoobrony i strzelectwa sportowego,
 • zajęcia z podstaw prawa,
 • dodatkowe 4 punkty w procesie rekrutacji do policji dla absolwentów,
 • dodatkowe 2 punkty w procesie rekrutacji do szkół oficerskich policji,