KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego

 

KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

v piłka siatkowa

 

v piłka ręczna

 

 

Przy szkole działa UKS SMS Wybicki Kielce

Warunkiem przyjęcia jest pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego!!!

 

 Piłka ręczna:

Piłka siatkowa:

 

 

KLASA  HUMANISTYCZNA

 

        KLASA MUNDUROWA - PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Odsłony: 90