Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Program: Edukacja Przedsiębiorczości

Główny cel projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych 150 uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.


Zadaniem projektu jest:
 
 • zwiększenie dostępu uczniów do informacji o możliwościach dalszego kształcenia i uczenia się, zintegrowanych z informacją o rynku pracy
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ogólnych w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy
 • kształtowanie wśród uczniów kompetencji kluczowych (umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość, inicjatywność, kompetencje społeczne), za pomocą zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i doradczych
 • rozwijanie wśród uczniów technik aktywnego i praktycznego uczenia się oraz samodoskonalenia się, z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi edukacyjnych.


Grupy odbiorców:

150 uczniów i 16 nauczycieli z czterech szkół ponadpodstawowych w Kielcach:

 • X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
 • Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.


Działania projektowe:
 

 • Działalność Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa), który funkcjonuje w każdej szkole biorącej udział w projekcie. W ramach działalności SPInKi organizowane są: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i personalne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, lokalne wizyty studyjne w celu rozpoznania przez uczniów lokalnego rynku pracy i lokalnych instytucji wspierających przedsiębiorczość.
   
 • Cykl zajęć z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w wybranych branżach gospodarczych, prowadzonych metodą wywiadu z elementami sesji motywującej i aktywizującej uczniów. Spotkania prowadzone są przez doświadczonych przedsiębiorców i młode przedsiębiorcze osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, m.in. w formie startupów.
   
 • Cykl warsztatów:
  • dla uczniów w celu wzmacniania w nich umiejętności uczenia się, kształtowania postaw przedsiębiorczych i społecznych oraz przygotowujących do podejmowania racjonalnych i korzystnych decyzji w życiu osobistym, zawodowym i gospodarczym
  • dla nauczycieli w celu poznania sposobów korelowania przedmiotów ogólnych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych oraz aktywnych metod nauczania.
  • dodatkowo w ramach warszatów uczniowie odwiedzą: Giełdę Papierów Wartościowych SA, Narodowy Bank Polski, Mennicę Polską SA i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA w Warszawie.
 • Symulacja prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online, której rozgrywka opiera się na założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Celem gry jest promowanie, pobudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych u uczniów oraz zwiększenie u nich zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w przyszłości.
   
 • Edukacyjna gra miejska w plenerze, której scenariusz opiera się na uproszczonej symulacji zakładania i rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Celem gry jest promowanie, pobudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych u uczniów.
 


Całkowity budżet projektu: 629 200,00 zł.

Wartość dofinansowania: 553 640,00 zł

Wartość wkładu własnego: 75 560,00 zł

Okres realizacji: 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.
Biuro projektu:


Urząd Miasta K
ielce
Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce, pok. 706/707
tel. 41 36 76 571, 36 76 557
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.invest.kielce.pl

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Kielce w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost edukacji ogólnej – ZIT KOF Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Regulamin i załączniki:

1. Regulamin - pobierz

2. Załącznik 1A - pobierz

3. Załącznik 1B - pobierz

4. Załącznik 2 - pobierz

5. Załącznik 3 - pobierz

6. Załącznik 4 - pobierz

7. Załącznik 5 - pobierz

 

 

 

 

Projekt Mobilność

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

informuję, że realizuje projekt
Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Celem projektu jest :

 • Nabycie przez 32 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Kielcach nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy poprzez udział poprzez udział w praktykach w Wielkiej Brytanii.
 • Wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, szczególnie branżowym.
 • Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.
 • Uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokument Europass Mobilność.

 

Czas realizacji projektu: od 31 grudnia 2015 roku do 30 grudnia 2016 roku.

 

REGULAMIN - Pobierz

Formularz naboru Grupa 1 - pobierz

Formularz naboru Grupa 2 - pobierz

Formularz Zgłoszeniowy - Pobierz

Oświadczenie Rodzica - Pobierz

 

 

 
 
 
 
 

Praktyki Zagraniczne

Galerie zdjęć z wyjazdu do Wielkiej Brytanii naszych uczniów na praktyki

 

Londyn

Liverpool

Stafford

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy projektu: „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej”


Nr umowy dofinansowania: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-01693


Zapytanie ofertowe nr 1/POWER_VET/ 2016 o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy.
W ramach realizowanego projektu „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zorganizowania podróży dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Załącznik 1 - Pobierz

Załącznik 2 - Pobierz

Załącznik 3 - Pobierz

Załącznik 4 - Pobierz